Funderar du på att installera en webbkamera i ditt hem? Då är ett tips att ta en titt i lagboken först. Det är nämligen inte så att du kan göra precis vad du vill bara för att du befinner dig innanför hemmets fyra väggar.


I mars skrev tidningen Vår Bostad om två elektronikstudenter som misstänkte att någon gjorde intrång i deras lägenhet när de inte var hemma. För att ta reda på sanningen monterade de upp en webbkamera kopplad till en dator samt en halogenlampa som kopplades till en rörelsedetektor. På så vis kunde de dokumentera om någon gjort intrång i bostaden. I det här fallet visade sig misstankarna vara riktiga och kameran registrerade hur hyresvärden gick in i lägenheten utan deras tillstånd, vilket kan betraktas som hemfridsbrott.


Upplysningsplikten

Men det som är riktigt intressant är att även den som monterar en övervakningskamera i sin bostad riskerar att begå ett brott. Det finns nämligen en upplysningsplikt som säger att den som blir filmad måste veta om det. Annars kan den som använder sig av kameraövervakning riskera fängelse eller böter upp till ett år.

Enligt Viveka Lång på Justitiedepartementet gäller lagen för allmän kameraövervakning även i det egna hemmet.
- Det är för att skydda människor som legitimt befinner sig i bostaden, till exempel anhöriga eller hantverkare. Det kanske inte är så trevligt att bli övervakad i smyg då. Upplysningsplikten inträder så fort övervakningsutrustningen tas i bruk.

Gäller även webbkamera
Enligt lagen gäller samma sak om du placerar en mindre webbkamera, typ Quickcam, ovanför datorn med syfte att bara filma dig själv. Detta under förutsättning att den fungerar som en övervakningskamera och inte är handmanövrerad.
- Det finns ju en möjlighet att du lämnar datorn när kameran fortfarande är aktiverad eller att någon annan syns bakom dig. Lagen gör ingen skillnad på syftet med kameran, utan reglerna gäller i alla fall om situationen skulle inträffa, förklarar Ulf Eriksson på Länsstyrelsen i Stockholm.


Lag 1998:150 om allmän kameraövervakning

3 §
Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta.
Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervaknings-utrustningen sätts upp.

2 § Med övervaknings-utrustning avses i denna lag
1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervaknings-kameror)

Svårt att hitta upplysningsskylt
Upplysningen ska synas på ett tydligt sätt, som exempelvis i form av en varning på dörren. Enligt Länsstyrelsen ska den vedertagna symbolen för kameraövervakning finnas att köpa hos kamerahandlarna.

Vi ringde runt till några olika teknikaffärer som säljer övervakningsutrustning och fick ett helt annat svar. Enligt en butikssäljare på Teknikmagasinet behövdes en varningsskylt då man använder kameraövervakningssystem, men inte om man bara använder sig av en webbkamera, typ Logitech Quickcam. Skyltarna gick inte att få tag i affären, och expediten visste inte var man kunde få tag i dem. Inte heller på Clas Ohlsson fanns det någon upplysningsskylt att få tag i, utan de föreslog istället att vi skulle ta kontakt med länsstyrelsen för att få reda på vilka regler som verkligen gäller.

Ulf Eriksson håller med om att det kan vara svår att få tag skylten för kameraövervakning, framför allt om man inte samtidigt köper kamera/or.
- Som en konsekvens av detta har Länsstyrelsen bestämt att inom kort tillhandahålla skylten för försäljning till ett självkostnadspris, förklarar han.


Utomhus

Om du är villaägare och vill ha en kamera för att bevaka ditt hus gäller samma sak. Inget tillstånd krävs så länge kameran är innanför din tomtgräns. Men även här måste det finnas en skylt som upplyser om kameraövervakning. En övervakningskamera får dock inte vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, om inte speciellt tillstånd har utfärdats.

Kolla med grannen först
Problem kan dock uppstå om kameran är riktad så att din grannes tomt syns. Det räknas inte som plats dit allmänheten har tillträde, men om din granne blir störd kan han/hon anmäla dig för ofredande. Du bör därför alltid kolla att din granne är med på noterna först innan du installerar din utrustning.

Även trapphuset i ett flerfamiljshus räknas som privat område. Med andra ord går det bra att sätta upp en kamera utanför dörren i en hyresrätt eller bostadsrätt för att se vem som står utanför dörren. Men samma sak gäller här, kolla med dina grannar först och glöm inte att sätta upp en skylt på dörren.

I fallet med de två elektronikstudenterna anses upplysningsplikten var uppfylld.
– Vi fick ett skyltförslag faxat från Länsstyrelsen som vi skrev ut och klistrade upp på dörren. Så lagtekniskt ska vi klara oss. Skylten var i och för sig väldigt liten men det fanns inga regler för storleken, förklarade de för tidningen Vår Bostad.


Text: Åsa Reiland